SOSYOMETRİ YANIT KAĞIDI ÖRNEĞİ

SOSYOMETRİ YANIT KAĞIDI ÖRNEĞİ

 

 

 

 

Adınız, Soyadınız       : ……………………………………………………………….                   Tarih: ……/…../………..

 

 

Lütfen tercih ettiğiniz üç arkadaşınızın ismini önem sırasına göre belirtiniz.

 

1. ………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………..

 

 

 

Üç arkadaşınızın isminden başka isim yazmayınız.

 

                                                                                                                                 Teşekkür Ederiz

SOSYOMETRİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

ÖRNEK 1                                                                                         Tarih   :…../…../………

 

Adınız, soyadınız                    : ………………………………………………………………………..

Sınıfınız numaranız                : ………………………………………………………………………..

 

Sınıfınızda en çok birlikte oturmak istediğiniz üç (3) arkadaşınızın ismini önem sırasına göre yazınız

 

Adı      Soyadı

1. ………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………..

 

 

Lütfen tercih ettiğiniz üç arkadaşınızın ismini önem sırasına göre belirtiniz.

 

Teşekkür Ederiz

 

 

ÖRNEK I1                                                                                       Tarih   :…../…../………

 

 

Adınız, soyadınız                    : ………………………………………………………………………..

Sınıfınız numaranız                : ………………………………………………………………………..

 

“Bir kır gezisine giderken sınıfınızda yanınızda yanınız da olmasını istediğiniz üç arkadaşınızın ismini önem sırasına göre aşağıya yazınız.”

Adı      Soyadı

1. ………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………..

 

Lütfen  üç arkadaşınızın isminden başka isim yazmayınız.

 

 

ÖRNEK II1                                                                                      Tarih   :…../…../………

 

 

Adınız, soyadınız                    : ………………………………………………………………………..

Sınıfınız numaranız                : ………………………………………………………………………..

 

“Görevlendirildiğiniz bir projede çalışırken sınıfınızdan yanınızda olmasını istediğiniz üç arkadaşınızın ismini önem sırasına göre yazınız.

Adı      Soyadı

1. ………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………..

 

Lütfen  üç arkadaşınızın isminden başka isim yazmayınız.

 

Teşekkür Ederiz

 

Not: Yukarıda verilen örnekler duruma göre çoğaltılabilir ve değiştirilebilir.

SOSYOMETRİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

Seçilen            à

Seçen Sınıf

No       Listesi             No                                                                                                                

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

1.         Derecede  Seçen

            Öğrenci sayısı

2.         Derecede Seçen

            Öğrenci sayısı

3.         Derecede Seçen

            Öğrenci Sayısı

Hiç seçmeyen

 

 

Toplam Puan

 

AÇIKLAMA:

 

            A- Birinci derecede seçilmeye 3, ikinci derecede seçilmeye 2, üçüncü derecede seçilmeye 1,hiç seçilmeyene 0 puan verilir.

B- En fazla puan alan öğrenciler birinci sıradan başlamak üzere adı soyadı ve kaçıncı derecede seçildiği kaydedilir.

C- Seçilen  öğrencilerin seçilme sıralarına göre puanları tespit edilerek toplam puan sütununa yazılır. Bölümüne kaydedilir.

D- Hiç  seçilmeyenler sonuncu halkaya dahil edilir. (hiç seçilmediği yazıyla da belirtilir)

 

 

 

 

 

 

 

SOSYOĞRAM UYGULAMASI SONUÇLARININ HALKALARA YERLEŞTİRİLMESİ

 

ÖĞRENCİNİN

NO Tercih

Puanı

No Tercih

Puanı

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           SINIF  MEVCUDU :

—————————————————————————————————————————————

            SOSYOĞRAM SONUCU MEYDANA GELEN GRUPLAR ve ÖZELLİKLERİ

—————————————————————————————————————————————

 

 

 

—————————————————————————————————————————————

SINIF ÖĞRETMENİNCE YAPILACAK SOSYOGRAM SONUCU DEĞERLENDİRMESİ

—————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————

 

AÇIKLAMA :  Yorum yapılırken:

            A. Grupları teşkil eden öğrenciler: 1) Ekonomik nedenlerle mi?  2) Aynı semtin çocukları olduklarından mı? 3) Akraba oluşlarından mı? 4) Karakter ve mizaç uyuşmasından mı? 5) Derslerdeki ortak başarı ve başarısızlıklardan mı? 6) Aile yaşantılarının benzer oluşlarından mı? 7) Okul dışı faaliyetlerini bir arada yaptıklarından mı?  “BİRARAYA GELDİKLERİ ARAŞTIRILIR”

B- Yalnızlığa itilen öğrencinin: 1) Ailesi ve kendisi ile yapılan görüşmelerle, 2) sınıf içi ve dışı yapılan gözlemlerle, 3) Hayat hikayesini kendisine yazdırarak, 4) Öğretmen, idareci   ve sınıf arkadaşlarının da düşüncelerini alarak,  “ONU BU DAVRANIŞA İTEN NEDENLER ARAŞTIRILIR”

C- Kızlarla erkeklerin ayrı gruplar teşkil edişleri, 1) Utanç duygusundan mı? 2) Aile baskısından mı? 3) Eksik verilen cinsel eğitimden mi? 4) Beğenilmemek korkusundan mı? İleri geldiği “ARAŞTIRILIR”

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir