Maddenin Tanecikli Yapısı

3.ÜNİTE

1-MADDEYİ OLUŞTURAN TANECİKLER

1.Maddenin yapı taşları olan atom ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1-Katıların, sıvıların ve gazların sıkışma-genleşme özelliklerini karşılaştırır

1.2-Gazların sıkışma-genleşme özelliklerinden, gazlarda boşluk olduğu çıkarımını yapar

1.3-Maddelerin görünmez küçük parçalara bölünebildiğini deney yaparak fark eder

1.4-Maddelerin nereye kadar ardışık bölünebileceğini sorgular

1.5-Her türden maddenin bölünmesi zor, görülemeyecek kadar küçük yapı taşlarından oluştuğunu belirtir

1.6-Maddenin, küreye benzer yapı taşlarını atom şeklinde adlandırır.

1.7-Atom kavramı ile ilgili düşüncelerin zaman içinde değiştiğini fark eder

1.8-Atomların daha da küçük parçacıklardan oluştuğunu ifade eder

 

 

2-ELEMENT VE BİLEŞİKLER

2.Maddelerin özellikleriyle tanecikli yapısı arasında ilişki kurmak bakımından öğrenciler;

2.1-Maddelerin farklı olmasından yola çıkarak atomların da farklı olabileceği sonucuna ulaşır

2.2-Aynı cins atomlardan oluşmuş maddeleri “element” şeklinde adlandırır.

2.3-Bileşik modelleri üzerinde farklı element atomlarını ayırt eder

2.4-Farklı atomlar içeren saf maddeleri “bileşik” olarak adlandırır.

2.5-Basit model veya resimler üzerinde molekülleri gösterir.

2.6-Basit molekül modelleri yapar

2.7-Her molekülde belirli sayıda atom bulunduğu çıkarımını yapar.

2.8-Model üzerinde molekül içeren ve içermeyen maddeleri birbirinden ayırt eder

 

 

3-FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM

3.Fiziksel ve kimyasal değişimlerin atom-molekül düzeyinde açıklaması ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1-Maddenin sadece görünümünün değiştiği olaylara örnekler verir

3.2-Bir maddenin değişerek başka bir maddeye/maddelere dönüştüğü olaylara örnekler verir

3.3-Fiziksel değişimlerde değişen maddenin kimlik değiştirmediğini vurgular

3.4-Kimyasal değişimlerde madde kimliğinin değiştiğini fark eder

3.5-Atom-molekül modelleri ile temsil edilmiş değişimlerde fiziksel ve kimyasal olayları ayırt eder.

3.6-Çok sayıda atom ve molekül içeren maddelere bakarak, “ saf madde” ve        “ karışım” kavramlarını  atom ve molekül düzeyinde fark eder

 

 

4-MADDENİN HALLERİNİN TANECİKLİ YAPISI

4-Maddenin hâlleri ile tanecikli yapı arasında ilişki kurmak bakımından öğrenciler;

4.1-Gazların genleşme-sıkışma özelliklerinden, moleküllerinin bağımsız olduğu çıkarımını yapar

4.2-Sıvıların çok fazla sıkıştırılamayışlarından, moleküllerinin birbiri ile temas hâlinde olduğu sonucunu çıkarır

4.3-Akma özelliklerinden yararlanarak sıvı molekülleri arasında az da olsa boşluk bulunduğu çıkarımını yapar

4.4-Gazların ve sıvıların akma özelliklerinden, moleküllerinin öteleme hareketi yapabildiği çıkarımına ulaşır

4.5-Katılarda atom ve moleküllerin öteleme hareketi yapmadığını tahmin eder

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir