BURDON DİKKAT TESTİ

BURDON DİKKAT TESTİ

 

NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI ? Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla  kullanılır.Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.

 

KİMLERE, NASIL UYGULANIR ? Burdon Dikkat Testi 10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir.Uygulama sırasında öğrencilerin testi yapmaya istekli olmaları ve motivasyon sağlayabilmeleri çok önemlidir, isteksiz yapıldığında dikkat güçleri de doğal olarak azalacaktır. Her bölüm için İlköğretimin ikinci kademesinde (3) Lisede (2) dakika süre verilir. Öğrencilere bir sayfa üzerine gelişi güzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her satırda (407) harf bulunur. Her sayfada da (20) satır vardır. Bu yapraktaki her harfin sayısı bilinir. Deneme için hazırlanan yaprakta 150 tane (a), 75 tane (g) 50 tane (b) ve 25 tane (d) harfi vardır.Öğrencilere şu şekilde yönerge verilir:    “Önünüzdeki sayfada bulunan bütün a, b, d ve g harflerinin altlarını kurşun kaleminizle çizeceksiniz. Bir satırı gözden geçirirken önce yalnız bir harfi işaretleyemeyeceksiniz. Satırdaki tüm a, b, d, g lerin altını çizeceksiniz.’’

Öğrencilerin ne yapacaklarını çok iyi kavramaları gerekir, anlamalarını kolaylaştırmak için tahtaya yazılmış iki satır harf üzerinde birlikte deneme yapılabilir.

 

NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE YORUMLANIR ? Öğrencilerin testleri bireysel olarak değerlendirilerek, yorumlanır. Bir çocuğun deneme kağıdında, ilk satırlarda hata çok az iken sayfanın ortasından sonra hata aşağıya indikçe artmaktadır. Bunun için bu çocuğun “Dikkati çabuk bozuluyor, uzun süre dikkatini bir yerde, bir çalışmada tutamıyor” denilir. Bir başka çocuğun deneme kağıdında ise ilk iki satırda hata çok iken gittikçe azalmış ve aşağılara doğru çok, iyileşmiştir. Bu çocuk için de “Çalışmaya ilk başlamada uyum güçlüğü gösteriyor, fakat bir süre sonra çalışmaya uyarak çok verimli yola girebiliyor. İlk anlarda yardım edilmelidir” denilir.

Bir deneğin kağıdındaki çizgiler genellikle çok az ise bunun için de “Dikkati zayıftır, bir yerde dikkatini toplayamamaktadır…”denilir.

Öğrencilerin öğrenmedeki başarılarının artması için dikkatlerini toplamaları gereklidir.Öğrencilerin dikkat güçleri ölçüldüğünde dikkat toplamada güçlük çeken öğrenciler için dikkat toplama çalışmaları yapılarak öğrenmenin verimi arttırılabilir.

 

BURDON DİKKAT TESTİ

 

Cinsiyet                     :

Adı, Soyadı :                                                       Yaş                              :

Okul           :                                                                   Sınıf                   :

Harf          :                                                          Zaman                :

Nitelik         :                                                        Nicelik                :

Çizilmemiş :                                                        Yanlış çizilmiş    :

 

 

 

a e p z n z s u a h v k l a s i b i o u o e

r v b p m i b i r b s m n t d a u f c f k a

c k a h s e y p h b p s d g y z d v r i f g

y d v c o y e r z h e z s e g m k f z d a y

f s d y i b t d h m l r i e m t g t b d f u

k c i c k o k o s t l u z u g m a f 1 v u t

i z r f o u d V h y p n b p m v h n n g r y

p v k 1 n t y o r z n c p h t e m z i o i m

r a 1 y g s o i v a i n a r c h o d b f p h

k u b s y g u e m k 1 t c g v g r i p c t e

 

 

c i t e l r n z f u d t m s h d k u f d s m

s i v e t c p l r g v g c t l r m e u g y e

b o k e h b u k o p f ı d o h o r a n i a v

i o s g y 1 a r m i f b z m e l h p z n z r

o y t n a k v p y k g v n h v m p b n p y h

v d u o f r h i t u v l u a m f a c u 1 t s

o k o k c i c k u f s b t g t m e i n i z h

d t b i y a s f y n d z f k m g e s z e h z

r e n o c v d y f f l r v d z v g d z p b e

p y c a a s c g c a h t n m p b r i b i k p

 

 

a f n p v d m t o y m i l g d e o t o c n t

l u p z n k r h p u c b o y g u d v y a o l

s z o a p f f t c v k i r b p m n e r g e s

b a h v i h s c k z r f d r a c g y n m h y

t d ş v c g z y f m p t r o g e u u b b y h

i u a n y a d u m f a p y z e b k d b o l z

e l z h e a d z t c l p r y f m s n v i c v

s b i v m z g p s m r k b k r e h c u v n s

f 1 s l e i o l g l k t h z o k t d e a r h

f m i u c f t i b s g k m k n p h v b g u i

 

 

 

 

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir