2012 – 2013 Eğitim Yılı 6.Sınıf İngilizce Performans Ödevi

PERFORMANS ÖDEVİ-1 (6.Sınıflar İçin)

İçerik Düzeyi

Sınıf Düzeyi

Ünitenin Adı

Beklenen Performans

Süre

Puanlama Yöntemi

İngilizce

İlköğretim 6. Sınıfı

Intruducing oneself & Identfying Objects

Araştırma, poster hazırlama, mektup yazma

2 Hafta

Dereceli Puanlama Anahtarı

 

        Sevgili öğrenciler;

Sizden aşağıdaki ünite ile ilgili olarak verilen konuları dikkatlice okumanızı, bunlardan bir tanesini seçmenizi ve seçtiğiniz konu ile ilgili araştırma yaparak çalışmanızı, bir rapor halinde ve sınıf ortamında poster biçiminde sunmanızı bekliyorum.

 

a)      Kendiniz, aile bireyleriniz, arkadaşlarınız ya da öğretmenleriniz hakkında kişisel bilgilerini içeren bir mektup yazma. (Oluşturulan mektup, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmelisiniz)

b)      Meslekleri tanıtan bir poster hazırlama. (Oluşturulan posteri fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmelisiniz )

c)      Ülkeler ve milliyetler hakkında bir poster hazırlama. (Oluşturulan posteri , fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmelisiniz.)

d)  Nesneleri tanımlama, işaret sıfatları ( this/that, these/those) konusunda araştırma             yapma ve bunu poster olarak sunma. (Oluşturulan posteri fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmelisiniz )

NOT: Yukarıda belirtilen konuların dışında ünite ile ilgili istediğiniz bir konuyu benimle paylaşarak belirleyebilirsiniz.

 

  Bu çalışmayı başarıyla tamamlayabilmeniz için aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1.      Çalışmanız için yukarıda verilen konuları dikkatlice okumalı ve düşünmelisiniz.

2.      Yapabileceğinizi düşündüğünüz bir konuyu seçmelisiniz.

3.      Seçtiğiniz konu ile ilgili araştırma yapmalısınız.

4.      Çalışmanız için aile bireyleri, kitaplar, gazete haberleri, internet vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

5.      Araştırmalarınıza dayanarak konu ile ilgili sunacağınız raporda hangi bilgilere yer vereceğinize karar vermelisiniz (planlamalısınız).

6.      Çalışmalarınız doğrultusunda teslim edeceğiniz raporu hazırlamalısınız.

7.      Çalışmalarınız doğrultusunda sınıfta sergileyeceğiniz materyalleri (poster ve bu posterde yer almasını düşündüğünüz görsel materyaller) hazırlamalısınız.

8.      Çalışmanızı rapor olarak …. / …. / 2005 tarihinde teslim etmeli ve sınıfta görsel materyallerinizi sunmalısınız.

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

            AÇIKLAMA: Yukarıdaki performans ödevi aşağıdaki ölçütler doğrultusunda puanlanacaktır.

 

 

 

 

5

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.
 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun raporlaştırılmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yeterince yararlanılmıştır.
 • Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir.
 • Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile desteklenmiştir.
 • Ödevde kullanılan kaynaklar uygun biçimde rapora yansıtılmıştır.
 • Rapor anlaşılır biçimde yazılmıştır. Oluşturulan cümleler İngilizce yazım kurallarına uygundur.

 

 

 

 

4

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.
 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun raporlaştırılmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır.
 • Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir.
 • Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile desteklenmiştir.
 • Ödevde kullanılan kaynaklar uygun biçimde rapora yansıtılmamıştır.
 • Rapor anlaşılır biçimde yazılmıştır.

 

 

 

 

3

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.
 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun raporlaştırılmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır.
 • Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile yeterince desteklenmemiştir.
 • Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile yeterince desteklenmemiştir.
 • Ödevde kullanılan kaynaklar uygun biçimde rapora yansıtılmamıştır.
 • Rapor anlaşılır biçimde yazılmıştır.

 

 

2

 • Rapor anlaşılır biçimde yazılmıştır.
 • Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile yeterince desteklenmemiştir.
 • Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile yeterince desteklenmemiştir.

1

 • Raporda konuya ilişkin yer alan bilgiler yetersizdir ve anlaşılır biçimde yazılmamıştır.

 

 

 

 

 

 

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı  :

Sınıfı                :

No                   :

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda performans ödevi boyunca çalışmalarınızı en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına (X) işareti koyunuz.

 

 

DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR

DERECELER

Her zaman

Bazen

Hiçbir Zaman

1. Planlı çalışmaya özen gösterdim.      
2. Ödevim sırasında planıma uygun hareket ettim.      
3. Araştırmalarımda çeşitli kaynaklardan yararlandım.      
4. Öğretmenimin önerilerini dinledim.      
5. Çalışmalarım sırasında zamanımı verimli biçimde kullandım.      
6. Çalışmalarım sırasında değişik materyallerden faydalandım.      
7. Sorumluluklarımı tam anlamıyla yerine getirdim.      
8. Çalışmalarımı sunarken görsel materyalleri kullanmaya çalıştım.      

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım:

 

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir